«Mustafà és al replà» és una obra de teatre fòrum de Pa’tothom que s’ha representat 150 vegades davant de diferents públics per a lluitar contra el racisme.

L’obra de teatre «Mustafà és al replà» va néixer per a combatre les injustícies causades per la discriminació, a l’igual que totes les creacions artístiques del Forn de teatre Pa’tothom.
El Forn de teatre Pa’tothom és una entitat de Barcelona  especialitzada en Teatre de l’Oprimit, tendència  contemporània desenvolupada pel director brasiler Augusto Boal. Des de l’any 2000 es duen a terme diferents tipus d’accions per a la lluita contra les pràctiques que generen exclusió social i per a la cerca de models socials alternatius. La idea és detectar factors de vulnerabilitat social i, a partir d’aquí, incidir positivament sobre iniciatives de lluita social mitjançant el teatre.

L’obra de teatre «Mustafà és al replà» neix fa 8 anys després d’un procés de 4 mesos d’anàlisi sobre la situació del racisme a Catalunya, on van participar 18 persones. Com a característica del teatre fòrum en particular i el Teatre de l’Oprimit en general…

Publicat : Papers de joventut
Associació Diomira
5 de setembre de 2019

the international project

TIP

Talk To Us & We’ll Talk To You!