PROJECTE

El projecte europeu TIP és una iniciativa que vol treballar amb el teatre compartint i contribuint a l'anàlisi del problema de la islamofòbia. També vol contribuir a una línia d'estudi més extensa, a través de l'ús de l'art per a conscienciar, sensibilitzar i denunciar la islamofòbia. Per a arribar a aquests objectius, el projecte assumirà el teatre, tractant d'abordar els reptes que afronta en aquest considerar.
Per a això, el projecte aportarà, secundarà o crearà contextos de debat entre organitzacions, investigadors i persones coneixedores del tema per a crear una altra línia de lluita contra la islamofòbia.
S'estudiarà la construcció d'estratègies a través d'accions artístiques per a generar un debat que pugui aportar a les organitzacions i formadors en l'àmbit de la lluita contra el racisme i la islamofòbia. Tot aquest treball anirà acompanyat de trobades nacionals i internacionals, creació de sinergies i una recerca sobre islamofòbia.

SOCIS


DURADA

24 mesos de l'1 de novembre 2019 al 31 d'octubre 2021. Europa ha concedit 6 mesos més per la crisi sanitària deguda al Coronavirus.

OBJECTIUS

 1. Acompanyar l'apoderament i visibilitat de líders migrants i activistes antiracistes:
  • donar suport al seu treball a través del Teatre Fòrum, habilitats de comunicació i idees de la pedagogia crítica de Paulo Freire
  • millora de la capacitat d'establir xarxes entre diferents entitats que treballin el tema
 2. Construir eines per al desenvolupament d'habilitats dels participants per a donar resposta al racisme.
 3. Involucrar associacions de migrants i líders en la lluita contra el racisme i islamofòbia.
 4. Interconnectar grups i associacions de migrants amb organitzacions antiracistes i institucions públiques en una lluita comuna contra el racisme i Islamofòbia
 5. Sensibilitzar a les escoles secundàries (estudiants, professors, famílies) sobre la islamofòbia i el racisme.

ACTIVITS

En cada ciutat beneficiària (Parma, Barcelona, ​​Marsella i Valladolid) es realitzaran tallers de teatre, teatre fòrum, formació, campanya, seminari, comunicat de premsa...
A Barcelona: conferència final, seminari internacional i formació internacional.

ETAPES

Desembre 2019 - gener 2020

Preparació

reunió, organització interna…

Desembre 2019 - gener 2020

Desembre 2019 - abril 2020

Recerca

entrevistes i reunions amb musulmans i les seves associacions per a analitzar la percepció de la discriminació i recopilar casos que puguin ser escenificats.
Compilar la informació de les millors pràctiques per a abordar la islamofòbia a Europa.

Desembre 2019 - abril 2020

Abril 2020 – abril 2021

Teatre fòrum

Preparació de peces sobre islamofòbia basades en entrevistes i recerca, enfocant aspectes diaris del fenomen.
Sessions de fòrum-teatre en diversos contextos com a escoles, associacions, públic, espais, etc.
Tallers, intervenció a l’escola,  formació anti-rumors …

Abril 2020 – abril 2021

Setembre 2020 - agost 2021

Difusió

els resultats de l’etapa anterior es proposaran a diferents públics a través de diverses eines: Vídeos curts en Youtube, seminaris, fòrums, sessions, Internet, presentacions en vídeo, seminaris regionals, butlletins, etc.

Setembre 2020 - agost 2021

Setembre 2021

Clausura

Es realitzarà una conferència final, seminari internacional i un taller sobre la islamofòbia i les eines per a prevenir-la – Barcelona.

Setembre 2021

DESTINATARIS

DIRECTES

 1. 80 líders i membres d'associacions de migrants, principalment associacions musulmanes, amb l'objectiu de lluitar contra la islamofòbia i defensar els Drets Humans.
 2. 80 activistes d'organitzacions antiracistes, ONG que defensen DDHH, individus
 3. 240 ciutadans capacitats com a agents anti-rumors.
 4. 260 estudiants de secundària.

INTERMEDIS
 1. 16 institucions públiques destinades a combatre el racisme, la xenofòbia, la islamofòbia i la discriminació.
 2. 140 docents i famílies d'escoles secundàries on es desenvolupa el projecte.

RESULTATS PREVISTOS

 • • Resultat 1: Apoderament de 80 líders i 80 activistes antiracistes.
 • • Resultat 2: Millora de les habilitats per a respondre al racisme en 240 ciutadans i 260 estudiants.
 • • Resultat 3: 40 associacions de migrants i líders involucrats en la lluita contra la discriminació.
 • Resultat 4: Enfortiment o creació de 4 xarxes locals / regionals per a combatre el racisme i la islamofòbia (amb grups i associacions de migrants, organitzacions antiracistes) i institucions públiques.
 • Resultat 5: Sensibilització de 260 estudiants de secundària, famílies i docents sobre problemes de vulneració dels Drets Humans.

RESULTATS I LLIURAMENTS DEL PROJECTE

 • 1 Manual
 • 1 Blog
 • 1 video
 • 5 butlletins
 • Guions de Teatre fòrum sobre la islamofòbia.